Op de eerste afbeelding ziet u de beginsituatie van een nieuwe polisaanvraag. De eerste stap is het ‘Indienen van de aanvraag’. Zolang u dat niet doet blijft de aanvraag dus gewoon een concept bijvoorbeeld in een advies dat u aan het uitbrengen bent.

Aan de rechterkant ziet u telkens een lijst met opties waaruit u kunt kiezen. Na het klikken van de betreffende button ziet u het resultaat van uw actie in het scherm. Bij het oproepen van een polis ziet u zo heel snel in welk stadium deze zich bevindt. Iedere stap krijgt ook een notitieveld zodat u belangrijke informatie over de voortgang direct kunt opslaan.

Rechts in de schermvoorbeelden ziet u een aantal opvolgende stappen met op de 3e afbeelding een fictieve eindsituatie.

Iedere stap in het proces krijgt een nieuwe versie van de polis. Iedere versie heeft z’n eigen invulwizard zodat u de polis telkens van nieuwe waardes kunt voorzien. Uiteraard zijn de waardes wel telkens overgenomen uit de vorige versie.

Per polis kunt u een oneindig aantal opvolgende versies beheren.
Rechts in de takenlijst heeft u ook weer de buttons Polisinfo en Invulwizard. U activeert dan de beide systemen die wij op de vorige pagina’s reeds lieten zien. Deze buttons geven altijd toegang tot de inhoud van de geselecteerde versie, ook al is die vele jaren oud.

Als in een vraagstuk of een schade een koppeling is gemaakt met de toen geldende versie dan blijft die versie daar altijd zichtbaar. Zeker bij schades is het goed te weten welke verzekerde bedragen toen van toepassing waren.

Iedere polis is dus een dossier op zichzelf. Binnen dit dossier kunt u ook weer Vraagstukken en Schadeclaims aanmaken zodat u die ook altijd beschikbaar heeft binnen het polisdossier. Mocht de aanvraagprocedure zelf arbeidsintensief zijn dan kunt u daarvoor ook een vraagstuk openen binnen het polisdossier en daarin een correspondentiearchief bijhouden.