Ieder adviesdossier heeft een eigen “Taken en correspondentie” dossier.

Zeker bij adviezen, waar u immers uw brood mee verdient, is het belangrijk om deze van taken te voorzien om u te assisteren bij het nakomen van gemaakte afspraken of het agenderen van acquisitiemomenten. In afbeelding 1 en 2 ziet u een voorbeeld van zo’n taak. U kunt een onbeperkt aantal taken toewijzen aan een adviesdossier.
In afbeelding 3 ziet u een voorbeeld van de menuoptie Opvolging. Iedere gebruiker heeft een eigen opvolgingsscherm met alle openstaande taken op volgorde van urgentie.

Het tweede deel van “Taken en correspondentie”  is een correspondentielogboek. Eerder zag u al dat u voor ieder advies een dossiermap aangeboden krijgt waarin u alle documenten kunt opslaan. Zo’n dossiermap is vooral bedoeld voor alle relevante documenten van het advies. In het correspondentielogboek kunt u de brieven, gespreksverslagen, notities en eMails opslaan. Deze zijn dan als een logboek zichtbaar en daarmee voldoet u aan de voorwaarden zoals gesteld in de WfT.

Op de 4e afbeelding ziet u een voorbeeld van een notitie. Deze optie biedt u de mogelijkheid om heel snel en zonder omwegen een notitie te maken en op te slaan in het adviesdossier.