Op een gegeven moment is het zinvol om vragen van klanten vast te leggen in het electronische dossier. Zeker als vragen meerdere dagen en/of bij meerdere medewerkers in behandeling zijn.

Wat wij met onze dossieropbouw willen bereiken is, dat informatie netjes geordend opgeslagen wordt in het deeldossier waarop het betrekking heeft. In onze ogen is een vraag een zelfstandige entiteit en is het juist voor u heel belangrijk om daar tijdig op te reageren. Voorwaarde voor dit alles is wel dat de geboden informatie volledig is.

De historie van een vraagstuk moet snel inzichtelijk zijn en voor een tijdige opvolging mag die nooit aan uw aandacht ontsnappen.

Het deeldossier “vraagstuk” fungeert als een dossiermap waarin u alle in- en uitgaande correspondentie kunt vastleggen. Ook telefoongesprekken kunt u vastleggen in de vorm van een notitie. Vooral die notities moet u snel en gemakkelijk kunnen invoeren om te voorkomen dat vastlegging achterwege blijft. Eenvoud zorgt voor volledigheid.

Kortom, géén telefoonnotities of Post-its meer die allemaal kwijt kunnen raken. Onze hele eenvoudige manier van invoeren én het feit dat u Innovixion transparant altijd en overal ter beschikking heeft, moeten ervoor zorgen dat vraagstukken altijd een volledig inzicht geven in historie en stand van zaken.