Naast de “Taken en correspondentie” bevat ieder advies ook nog een automatisch logboek. Hierin wordt iedere statuswijziging in één van de 3 adviezen geregistreerd. Deze registratie in combinatie met de notities die u zelf opslaat in het dossier maakt uw adviesdossier qua archivering WfT proof.