Wij hebben ons programma voorzien van systeemtabellen waarin de definities zijn vastgelegd van ieder type verzekering. Wij hebben ons daarbij gehouden aan de ADN datacatalogus, zoals u hiernaast ook kunt zien aan de verschillende invulschermen.

De ‘wizard’ wordt dynamisch samengesteld uit onze definities zodat het ook lijkt alsof iedere wizard op maat voor een type verzekering is gemaakt. Daardoor blijft de invulwizard heel herkenbaar en overzichtelijk en bevat hij alleen die velden die voor het betreffende produkt relevant is.

In een toekomstige versie van Innovixion Transparant kunt u dit zelfs naar eigen inzicht verder aanpassen. U kunt dan ook zelf velden toevoegen aan een polis en polisdossiers zo voorzien van informatie die u voor uw adviespraktijk relevant vindt.

Aan de linkerkant van de wizard ziet u altijd de polissamenvatting. Daarin ziet u ook de gekozen maatschappij en het agentnummer dat van toepassing is.
De lijst met maatschappijaanduidingen (POR-lijst) is onderdeel van Innovixion Transparant en is direct beschikbaar voor gebruik. U hoeft daar verder niets voor in te richten. Tijdens het inboeken van polissen kunt u zelf uw eigen agentschapnummer toevoegen.

Op ieder moment kunt u de invulwizard onderbreken met de button Opslaan en afbreken. Alle gegevens die tot dat moment zijn ingevuld worden opgeslagen. U kunt nadien de invulwizard gewoon opnieuw starten en ontbrekende gegevens aanvullen.

In ons systeem zijn wij ervan uitgegaan dat onze doelgroep heel anders met polissen en aanvragen omgaat dan grote (volmacht)kantoren. Wij bieden u een heel flexibel systeem waarin u zo min mogelijk wordt gehinderd door vooraf opgeworpen drempels en beveiligingen. Beveiligingen binnen het systeem mogen alleen daar toegepast worden waar u er zelf voor heeft gekozen.
Hiermee willen we bereiken dat het programma vanuit de kern uitnodigend werkt om informatie toe te voegen. Naar onze mening is dat de enige manier om een volledig informatiesysteem te krijgen.