Een klantdossier is opgedeeld in allemaal, logisch bij elkaar horende dossiers, die u als een carrousel aangeboden worden.  Dossiers kunnen beperkt zijn, maar ook heel langdurig lopen en daardoor veel informatie bevatten. Als uw klantdossier een hangmap zou zijn, dan zou u zo’n dossier wellicht onderverdelen in submappen of zelfs opsplitsen in verschillende hangmappen.

Onze visie is dat informatie niet zomaar los in een klantdossier terecht mag komen. Informatie hoort altijd ergens bij en wordt door Innovixion dan ook automatisch gekoppeld aan het betreffende deeldossier.

Onderaan het scherm treft u als eerste de zogenaamde “Dossieringangen” aan die ieder weer toegang geven tot gelijksoortige deeldossiers. Iedere button geeft tevens statusinformatie over die deeldossiers.

In het eerste voorbeeldscherm ziet u de dossieringang “Vraagstukken” geactiveerd. In het middenvak wisselt het dashboard afhankelijk van de gekozen ingang. In dit geval is het vraagstukken-dashboard geopend.

Het ‘managen’ van vragen die een klant heeft gesteld, is een belangrijk onderdeel waarop klanten u beoordelen. Het vastleggen van taken is vaak niet voldoende. Met het aanmaken van een dossier, hoe klein dan ook, zorgen we voor een hele inzichtelijke structuur in alle informatie en tevens voor de correcte cq tijdige opvolging van de vraag. Alles wat betrekking heeft op een vraagstuk wordt opgeslagen in dat dossier en blijft zodoende bij elkaar.

Dit heeft als groot voordeel dat, zeker bij omvangrijke dossiers, de informatie van verschillende onderdelen niet door elkaar gaat lopen. Daarnaast blijven langlopende dossiers, zoals schadeclaims, toch heel toegankelijk. U kunt eenvoudig op datum brieven die misschien al jaren geleden geschreven zijn vinden.