Op afbeelding 1 ziet u de layout van ons adviesdossier.

In het adviesdossier krijgt u de gelegenheid om 3 verschillende adviezen uit te brengen en te volgen. U maakt dus niet 3 adviesdossiers maar juist één dossier met daarin de 3 adviezen. Met de rode box hebben wij de 3 “tabs” geaccentueerd waarmee u die 3 adviezen kunt opstarten en opvolgen.

Aan de linkerkant staat de inhoudsopgave van uw adviesdossier.  Zodra u één of meerdere adviezen opstart dan worden die tevens toegevoegd aan de inhoudsopgave.
Via de inhoud-buttons kunt u de verschillende tabs selecteren om die te openen in het contentvak.

In afbeelding 2 hebben wij alle 3 de adviezen in gebruik genomen. U ziet dan ook aan de linkerkant voor ieder advies een inhoudsbutton.
In het voorbeeld ziet u ook welk soort status u allemaal kunt toewijzen aan ieder van de drie adviezen. De adviesbuttons bovenin krijgen een herkenbare kleur.

In afbeelding 3 is advies 1 geaccepteerd, advies 2 afgewezen en advies 3 niet gebruikt. Ook dat laatste is belangrijk, omdat u dan kunt vastleggen waarom u dat advies niet heeft gebruikt, zodat dit bij controle van de AFM aantoonbaar is.