Een advies krijgt, net als een vraag, schadeclaim of polis, een eigen dossier met alle specifieke eigenschappen die nodig zijn voor dit belangrijkste onderdeel van uw dienstverlening. Het belang zit enerzijds in de kwaliteit van uw dienstverlening en anderzijds in de verplichtingen die de Wet op het financieel toezicht u oplegt. Het zal u niet verbazen dat u met Innovixion Transparant een zeer gedetailleerd adviesdossier kunt aanleggen, voorzien van memovelden, documenten en een logboek van alle handelingen.

Op het dashboard worden de adviesdossiers overzichtelijk weergeven met uiteraard een statuslabel in een verklarende kleur.

Later laten wij u ook zien hoe u als adviseur snel inzicht krijgt in al uw openstaande adviezen of zelfs alle adviezen, ongeacht de behandelende adviseur.