• In het dashboard krijgt u de vraagstukken aangeboden met een label die u informeert over de klant-emotie met betrekking tot deze vraag. Zeker indien er meer medewerkers aan een vraag werken, kan daar op een juiste manier op ingespeeld worden.

  • Als u een vraagstuk opent krijgt u een schermvullend dossier waarin alle content opgeslagen kan worden. De hoeveelheid content is onbeperkt. Dit kan gaan om eenvoudige notities maar ook om scans van ontvangen brieven.

  • Op dit scherm ziet u een voorbeeld van een logboekregel. Bij iedere regel krijgt u een notitieveld waarin u een verslag van het gesprek kunt vastleggen.

  • Uitgaande brieven kunt u direct maken vanuit het vraagstuk dossier. Het Word-document wordt direct opgeslagen in het dossier en waar mogelijk worden naam en adresvelden al op voorhand ingevuld.